De informatie op de website van Labradoodletips.nl is met zorgvuldigheid samengesteld. Labradoodletips.nl kan echter geen garantie geven dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Labradoodletips.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alle informatie die wij verwerken in onze blogs, gelden op het moment van publicatie.

AFFILIATE PARTIJEN

Labradoodletips.nl werkt samen met affiliate partijen zoals Tradetracker, Paypro en Bol.com. Bij het doorklikken naar deze partijen via onze blogs is het mogelijk dat wij een commissie ontvangen over de aankopen die op de sites worden gedaan. Hierbij wordt dus het klikgedrag gevolgd.

Cookies

Google Analytics

Via Labradoodletips.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google Analytics gebruiken wij om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Bij het accepteren van de cookie voorwaarden geef jij als website gebruiker akkoord voor het bijhouden van gegevens in Google Analytics. Wil je dit liever niet, dan adviseren wij om de website te verlaten.

Labradoodletips.nl heeft het recht deze disclaimer te veranderen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn in deze disclaimer.